Ποια έξοδα καλύπτουν τα προγράμματα υγείας.

Ένα ασφαλιστήριο καλύπτει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για μια νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο.

Τα έξοδα αυτά μπορεί να είναι

 

Έξοδα για δωμάτιο και τροφή

Τα απαραίτητα έξοδα για τη διαμονή σε ένα νοσοκομείο. Αυτά αποτελούν ξεχωριστή χρέωση στο συνολικό κόστος και ποικίλουν ανάλογα με τη θέση νοσηλείας και φυσικά το νοσηλευτικό ίδρυμα. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να αναφέρει ένα ανώτατο ημερήσιο όριο ή να καλύπτει απεριόριστα.

Αποκλειστική νοσοκόμα

Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ιατρό, με ανώτατο όριο τις 30 ημέρες. Εναλλακτικά, καλύπτονται έξοδα συνοδού εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανήλικος.

Αμοιβές θεραπόντων ιατρών και χειρουργών

Αμοιβές ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων για υπηρεσίες εντός του νοσοκομείου. Υπάρχει ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον πίνακα αμοιβών χειρουργών και ιατρών παρακολούθησης χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.

Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες

Έξοδα για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, με ή χωρίς διανυκτέρευση. Οι σχετικές αμοιβές των ιατρών καθορίζονται με βάση τον πίνακα ανώτατων αμοιβών και ανάλογα το είδος της θεραπείας.

Εξετάσεις, φάρμακα και υλικά νοσηλείας

Όλα όσα χρεώνονται σε ένα νοσοκομείο και είναι απαραίτητα για τη θεραπεία. Φάρμακα, επίδεσμοι, υλικά, έξοδα χειρουργείου, ασθενοφόρο όχημα κ.α.

Έξοδα μεταφοράς και αερομεταφοράς

Ανάλογα με το πρόγραμμα μπορεί να καλύπτεται η επείγουσα μεταφορά του ασθενούς στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο με εναέριο μέσο ή και με κάθε όχημα.

Δεν αρκεί να γνωρίζετε μόνο τις παροχές.

Η υπηρεσία της ασφάλισης υγείας περιλαμβάνει πολλές επιμέρους διαδικασίες και ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει καλή γνώση ώστε να νιώθει σίγουρος για τις επιλογές του. 


Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για όσα σχετίζονται με την ασφάλιση.

 

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Μπορούμε να σας κάνουμε τις προτάσεις μας.

Ζητήστε προσφορά

10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

 

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 8004634