Διαδικασία ασφάλισης υγείας

Το βασικότερο στοιχείο για την σωστή ασφάλιση είναι η πλήρης συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας


Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ασφάλισης η διαδικασία έχει τα παρακάτω βήματα

  1. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας και της αίτησης ασφάλισης (ονομάζεται non medical).
  2. Καταβολή ενός ποσού σαν προκαταβολή που συνήθως είναι 100€
  3. Αποστολή  της αίτησης στα κεντρικά της εταιρείας για έλεγχο των δεδομένων
  4. Έκδοση συμβολαίου
  5. Παράδοση του συμβολαίου στον ασφαλισμένο και εξόφληση του υπολοίπου της συμφωνημένης δόσης - π.χ. του εξαμήνου
  6. Έναρξη της ασφάλισης βάσει των όρων του συμβολαίου
Σημαντικές σημειώσεις
 
Από κάποια ηλικία και πάνω είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να υποβληθεί σε εξετάσεις με έξοδα της εταιρείας για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του
Εάν ο ασφαλισμένος δηλώσει κάποιο πρόβλημα υγείας στο ερωτηματολόγιο τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις, τελευταίες εξετάσεις, τυχόν γνωματεύσεις γιατρών κτλ για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι διαφοροποιήσεις στις καλύψεις λόγω προβλήματος υγείας είναι οι παρακάτω
  • Εξαίρεση μόνιμη ή προσωρινή για το συγκεκριμένο πρόβλημα
  • Κάλυψή του με ένα μικρό επασφάλιστρο (δηλαδή ένα μικρό επιπλέον ποσό)
  • Ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του αιτήματος ασφάλισης εάν το πρόβλημα κριθεί σημαντικό.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος ερωτάται πρώτα εάν τις αποδέχεται και εάν όχι η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο χωρίς επιβάρυνση 
 
Η σωστή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας διασφαλίζει 100% ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει ασφάλιστρα που έχουν αντίκρισμα. Καλύτερα να μην ασφαλιστεί καθόλου κάποιος παρά την ώρα της αποζημίωσης να αποδειχτεί ότι οι δηλώσεις του ήταν αναληθείς. Τότε η εταιρεία θα αρνηθεί την αποζημίωση και πιθανώς να καταγγείλει και το συμβόλαιο πλήρως.

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Μπορούμε να σας κάνουμε τις προτάσεις μας.

Ζητήστε προσφορά

10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

 

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 8004634